Dzisiaj jest Poniedziałek. 28 września 2020.
Imieniny obchodzą Marek, Wacław.

Zakonczończone postępowania

unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

„Dostawa sprzętu do likwidacji skutków występowania żywiołów oraz katastrof budowlanych  - sprzętu umożliwiającego realizację zadań specjalnych na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa technicznego, wodnego oraz poszukiwawczo-ratowniczego wraz z łodzią hybrydową z silnikiem i przyczepą.”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : 

Dostawa sprzętu do likwidacji skutków występowania żywiołów oraz katastrof budowlanych - sprzętu umożliwiającego realizację zadań specjalnych na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa technicznego, wodnego oraz poszukiwawczo-ratowniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup sprzętu ratowniczego do likwidacji skutków występowania żywiołów oraz katastrof budowlanych, w tym sprzętu umożliwiającego realizację zadań specjalistycznych, technicznych, chemicznych i ekologicznych, wysokościowych, wodnych oraz medycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup trenażera pożarowego - tablica rozdzielcza

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Dostawa paliw do Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu na 2015 rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup trenażera pożarowego – palące się schody.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup sprzętu ratowniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :Sukcesywna dostawa paliw do Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu na 2014 rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa ratowniczego i ćwiczebnego sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Dostawa symulatora pożarowego

Zawiadomienie o unieważnieniu: Dostawa symulatora pożarowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Zakup sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego, poszukiwawczo-ratowniczego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, medycznego i ochrony dróg oddechowych. Część B.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego, poszukiwawczo-ratowniczego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, medycznego i ochrony dróg oddechowych. Część A.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  Doposażenie kontenera inżynieryjno-technicznego oraz zakup sprzętu do ćwiczeń z zakresu ratownictwa budowlanego, technicznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa samochodu typu minibus

Zawiadomienie o unieważnieniu: Dostawa samochodu typu mikrobus

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Sukcesywna dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup kontenera cz A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup kontenera cz B

Zawiadomienie o unieważnieniu: Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego

Zawiadomienie o unieważnieniu : Drzwi ogniowe - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu  : Drzwi ogniowe - unieważnienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliwa do KP PSP Sieradz

Unieważnienie postepowania: Dostawa paliwa do KP PSP w Sieradzu

Zawiadomienie o wyborze - Dostawa materiałów budowlanych

Zawiadomienie o wyborze - węzeł cieplny

Zawiadomienie o wyborze balustrady

Dostawa samochodu operacyjnego

Dostawa kontenera z wyposażeniem

Prace budowlane na klatce schodowej

Dostawa systemu symulacji pożarów

Dostawa nośnika kontenerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa paliwa do KP PSP Sieradz