Dzisiaj jest Środa. 11 grudnia 2019.
Imieniny obchodzą Waldemar, Damazy.

Nowe nabytki oficjalnie w użytku

Nowe nabytki oficjalnie przekazane do użytku

7 lutego 2013 roku odbyła się narada roczna Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, której jednym z elementów było przekazanie do użytku samochodów i sprzętu dla strażaków PSP w terenu województwa w postaci samochodów lekkich i średnich ratownictwa technicznego, samochodu ciężkiego dowodzenia i łączności, kontenera przeciwpowodziowego i inżynieryjno-technicznego.

Część nowoczesnego sprzętu będzie służyć sieradzkim strażakom. Do Sieradza przekazano kontener przeciwpowodziowy oraz samochód średni ratownictwa technicznego. Wcześniej na naszym garażu stanął kontener inżynieryjno- techniczny. Kontenerowa forma przewożenia sprzętu to pewnego rodzaju nowość która od kilku lat znajduje zastosowanie w strażach pożarnych. Forma ta pozwala zaoszczędzić znaczne środki finansowe poprzez zakup kilku kontenerów do jednego podwozia. Środki wydatkuje się zatem jedynie na sprzęt a pojazd (nośnik) dowozi kontener na miejsce działań ratowniczych w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

Nowy sprzęt zapewne szybko znajdzie swoje zastosowanie ponieważ zagrożeń na terenie naszego powiatu nie brakuje. Cieszą zatem nasze oczy nowe nabytki. Aktualnie trwają szkolenia zmian służbowych, przygotowujące naszych ratowników do pracy nowym sprzętem.
Odpowiadając na pojawiające się zagrożenia, najlepszą lokatą jest inwestycja w wy-szkolenie i sprzęt co niniejszym dzięki władzom województwa czynimy. O pozytywach wynikających z dotychczas pozyskanego sprzętu mógłbym mówić długo, lecz dziś chciałbym powiedzieć po prostu – dziękuję – mówił podczas uroczystego przekazania sprzętu nadbryg. Andrzej Witkowski. 
Szczególne słowa podziękowania przekazał w stronę: 
Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego, 
Pani Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego, 
dla Pani Doroty Ryl Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, 
dla całego Zarządu Województwa Łódzkiego, 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, w tym członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza Komendanta Głównego PSP. 
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: nadbrygadier Janusz Skulich – Zastępca Komendanta Głównego PSP, Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Paweł Bejda Wicewojewoda Łódzki, druha Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi, insp. Dariusz Banachowicz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Cezary Dzierżek Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Radni Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Sejmiku Województwa Łódzkiego na czele z Przewodniczącą Komisji Panią Jolantą Szymańską, Edward Janusz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Starości, Komendanci Powiatowi i Miejscy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Łodzi. 

Foto z przekazania sprzętu: