Dzisiaj jest Środa. 8 kwietnia 2020.
Imieniny obchodzą Dionizy, January, Julia.

Sekcja Organizacji i Kadr

100


Sekcją Organizacji i Kadr kieruje kierownik sekcji mł. bryg. mgr inż. Agnieszka Nowak


Sekcja Organizacji i Kadr – z zakresu organizacyjnego zajmuje się całokształtem zadań związanych z organizacją pracy Komendy Powiatowej oraz całokształtem zadań usprawniających pracę komendanta powiatowego i zastępcy komendanta powiatowego, ponadto wypełnia funkcję i zadania komórki kontroli komendy powiatowej. Z zakresu kadr zajmuje się całokształtem zadań związanych z polityką kadrową, obsługą socjalną strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej.


Do zadań Sekcji Organizacji i Kadr w szczególności należy:

1. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

3. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

4. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

5. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

6. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7. Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8. pracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

10. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11. Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

12. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

13. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

14. Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

15. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

16. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

17. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

18. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

19. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych;

20. Prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

21. Zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

22. Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.